Tehtävämääriämme 2014
Hälytystehtäviä (57 kpl)
7Varikkovalmius
2Automaattinen paloilmoitin
2Rakennuspalo, sammutus
2Rakennuspalo, jälkivartionti/sammutus
1Tulipalo maanalaisissa tiloissa
1Muu tulipalo, pieni
1Vahingontorjunta, myrsky
41Eläimen pelastaminen
Avunantotehtäviä (32 kpl)
5Ennalta sovittu valmius
15Palovartionti, suuri yleisötilaisuus
7Palo/turvavartionti, muu tilaisuus
3Pumppaus/koestus
2Elokuva-auvustus
Turvallisuusviestintä
**Koulutustilaisuutta
***Koulutettua kaupunkilaista

Helsingin VPK palvelee

Osana kaupungin pelastustoimea

Hälytystoimintaa

Helsingin VPK toimii pelastuslaitoksen tukipalokuntana. Kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti hälytysosastomme miehittää tarvittaessa kaksi pelastusyksikköä ja yhden pumppuyksikön 30 minuutin valmiusajalla.

Tyypillisimmin apuamme tarvitaan silloin, kun kaupungilla on meneillään useita päällekkäisiä tai tavanomaista mittavampia tehtäviä. Tällöin miehitämme autot ja jäämme asemalle välittömään valmiuteen mahdollisten muiden tehtävien varalle. Hätäkeskus voi käyttää tällöin yksikköjämme lähimmän yksikön periaatteen mukaisesti kaikkiin pelastustoimen tehtäviin.

Varikkovalmiuksien lisäksi tavanomaisia työllistäjiämme ovat erilaiset tulipalojen jälkisammutus, -raivaus ja -vartiointitehtävät sekä myrskytuulten ja rankkojen sateiden aiheuttamat vahingontorjuntatehtävät. Suoritamme vuorollamme tiettyinä viikkoina vuodessa myös virka-ajan ulkopuolisia eläinpelastustehtäviä.

Operatiivisesta toiminnasta vastaa hälytysosasto, jonka toiminnasta voit lukea lisää sivulta Palokuntaharrastus » Hälytysosasto

Tehtävämääriämme 2013
Hälytystehtäviä (84 kpl)
5Rakennuspalo, tulipalon sammutus
3Rakennuspalo, jälkivartiointi/sammutus
3Roskispalo
1Tieliikenneonnettomuus
3Vahingontorjunta, vesivahinko
15Vahingontorjunta, myrskyvaurio
1Vaaralliset aineet, säiliön jäähdytys
2Vaaralliset aineet, polttoaine
37Eläimen pelastaminen
11Varikkovalmius
1Hälytysmuonitus
2Päivystys
Avunantotehtäviä (14 kpl)
11Palovartiointi
2Vedenpumppaus/koestus
1Elokuvaus
Turvallisuusviestintä
20Koulutustilaisuutta
771Koulutettua kaupunkilaista

Turvallisuuskouluttajana

Turvallisuuskoulutusta

Palokuntasopimuksen mukaisesti toimintaamme kuuluu myös neuvoa ja kouluttaa ihmisiä kodin turvallisuuteen liittyvissä asioissa, ja auttaa näin helsinkiläisiä ehkäisemään ja välttämään vaaroja sekä rajoittamaan syntyviä vahinkoja.

Riskienhallintaosastomme antaa koulutusta esimerkiksi helsinkiläisille taloyhtiöille, kouluille ja yhteisöille, erityisesti omalla alueellamme kantakaupungissa. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja ne räätälöidään tarpeen mukaan käsittämään niin luentotilaisuuksia kuin käytännön alkusammutusharjoituksiakin.

Turvallisuuskoulutusta Helsingissä antavat lisäksemme myös Helsingin pelastuslaitos, Helsingin pelastusliitto sekä muut helsinkiläiset sopimuspalokunnat.

Lisätietoja turvallisuuskoulutuksesta antaa

Riskienhallintaosaston johtaja
Fredrik Roos
puh. 040 838 8686
riskienhallintahelsinginvpk.fi

» Yhteydenottolomake

Palokuntataitoja ja -kalustoa vaativissa työtehtävissä

Työtehtäviä

Suoritamme varainhankintamielessä myös erilaisia palokunnalle sopivia työtehtäviä.

Helsingin VPK:lla on vankka kokemus erityisesti suurten yleisötapahtumien turvavartioinneista, joissa olemme toimineet osana tapahtuman turvallisuusorganisaatiota.

Tapauskohtaista harkintaa käyttäen ja resurssiemme puitteissa otamme hoidettavaksemme myös muita palokuntakalustoa ja -taitoja hyödyntäviä työtehtäviä. Muutto- tai puunkaatotehtäviä emme suorita.


Työtehtäviin liittyvät tiedustelut

Palokunnan 2. varapäällikkö
Kalusto- ja paloasema-asiat, työtehtävät
Markku Kari
puh. 040 537 4292
puh. 050 568 1387
markku.karihelsinginvpk.fi

» Yhteydenottolomake

© Helsingin vapaaehtoinen palokunta ry | Helsingfors frivilliga brandkår rf | Asema 23 | Albertinkatu 29, 00180 Helsinki | Ota yhteyttä